Çevreye Olan Plastik Granül Kaybının Azaltılması

Operation Clean Sweep plastik endüstrisinin çevreye olan plastik granül kaybının azaltılması amacıyla plastik sanayi tarafından yürütülen uluslararası bir girişimdir. İlk olarak ABD'de 1990 yılında Amerikan Kimya Konseyi (American Chemistry Council - ACC) ve Plastik Endüstrisi Derneği (Plastics Industry Association - PLASTICS) tarafından geliştirildi. Türkiye’de bu girişim PAGEV-Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülmekte olup, CERTILOOP da programın Türkiye’de uygulanması noktasında OCS tarafından onaylı yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşudur.

Bu programın amacı Türkiye’de plastik granül, parçacık, flake ve tozların üretim, taşıma, geri dönüşüm vb tüm değer zinciri boyunca gereken özenle ele alınması ve nehirlere ya da denizlere karışmamasını sağlamaktır. Operation Clean Sweep katılarak, şirketler en iyi uygulamalara bağlı kalacaklarına ve plastik granül kaybını azaltacak sistemleri uygulayacaklarına ve suların korunmasında kendilerine düşen rolü oynayacaklarına dair bir vaatte bulunur ve bu çerçevede PAGEV tarafından hazırlanan OCS Türkiye sertifika programını bünyelerinde uygularlar.

Şirketim bu harekete neden katılmalı?

Operation Clean Sweep şirketinizin plastik granülleri tesiste tutmasına yardımcı olur, şirketinizin çevreye olan bağlılığını gösterir ve sorumluluk sahibi bir üretici olduğunuzu kanıtlar. Operation Clean Sweep katılarak kurumsal sosyal sorumluluk sergilemiş olursunuz; bu nedenle katılımınızı mümkün olduğunca geniş bir çevrede duyurmanızı tavsiye ederiz.

Şirketiniz açısından başka bazı faydaları da bulunmaktadır:

 • Sürdürülebilirlik/çevre inisiyatiflerinizin bir parçasını oluşturur
 • Hammadde kullanımını en üst düzeye getirir
 • Kayma ve düşme kazalarını önler, daha güvenli bir iş ortamı oluşturur
 • Operasyonel verimliliği artırır
 • Su kalitesinin ve doğal yaşamın iyileştirilmesine katkıda bulunur
 • Şirketinizin ve plastik sanayinin ismini korur

OCS Sertifikasyonu İçin Sağlanması gereken Koşullar

Sertifikasyon programına göre PAGEV tarafından verilen OCS Türkiye Sıfır Granül Kaybı Eğitimi’ni tamamlayan kuruluşlar CERTILOOP ile sertifikasyon aşamasına geçmeye hak kazanırlar. Sertifikasyon sürecinin başlaması için firmanın aşağıdaki 6 başlıkta taahhütte bulunması gerekmektedir. Bunlar;

 1. İstenmeyen dökülme ve saçılmaları önlemek için çalışma sahasının kurulumunun iyileştirilmesi,
 2. Sıfır granül kaybı hedeflerine yönelik dahili prosedürler oluşturulması ve yayınlanması,
 3. Dökülmenin önlenmesi, muhafazası, temizlenmesi ve bertarafı için çalışan eğitimi ve katılımının sağlanması,
 4. Performansın düzenli olarak denetlenmesi ve kayıt altına alınması,
 5. Granüllerin depolanması için geçerli tüm düzenlemelere (yerel, ulusal ve AB) uyulması,
 6. Değer zincirindeki tüm paydaşların aynı hedefleri takip etmeye teşvik edilmesi.

PAGEV tarafından, uygulamaya konulabilecek önlemler hakkında kapsamlı bir rehber olarak Operation Clean Swep el kitabı temin ediliyor. El kitabına ek olarak ayrıca yönetim kontrol listeleri, çalışan kontrol listeleri, personel iletişim posterleri ve broşürleri bulunuyor.

Operation Clean Sweep uygulamaya koyan ABD’li firmalardan örneklerin ve operasyondan nasıl yarar sağladıklarının yer aldığı aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
Kimler OCS Sertifikası Almalıdır?

Plastik granül, flake ve tozların istenmeyen şekilde kaybı plastiğin tüm değer zinciri boyunca her aşamalarda meydana gelebilir. Bu nedenle, Operation Clean Sweep programı hammadde üretimi, compound üretimi, masterbach üretimi vb., bunların depolanması, taşınması, plastik mamul üretimi ve geri dönüştürülmesini gerçekleştiren tüm tesislerde uygulanabilmektedir.

OCS Sertifikasyon Süreci Nasıldır?

Sertifikasyon süreci ve yetkilendirme aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Faaliyetler

Zamanlama

Yetkili 

 1. Eğitim, sertifika için kuruluşun hazırlanması ve ön denetim

Başvuru yapılıp, taahhüt imzalandıktan sonra

PAGEV

 1. Belgelendirme denetimi

Firma ve denetçilerin uygunluğuna göre başvuru sahibi ve CERTILOOP tarafından mutabık kalınan tarihte

CERTILOOP

 1. Sertifikanın hazırlanması

Denetimin olumlu olması ve varsa düzeltici faaliyetlerin kapatılmasından sonra

CERTILOOP

 1. Sertifikanın OCS veri tabanında yayınlanması

Sertifikanın veriliş tarihinde

PAGEV ve OCS

 1. Gözetim denetimi

Yılda 1

CERTILOOP

 1. Yeniden Belgelendirme

3 yılda 1

CERTILOOP