CERTILOOP Yeşil Dönüşüm Sertifikasyon Hizmetleri A.Ş., NAC (National Accreditaşon Center) tarafından aşağıdaki konularda akredite edilmiştir:

ISO 17065 Ürün Belgelendirme Standardına göre,

EN 15343: Plastikler - Geri kazanılmış plastikler - Plastik geri kazanımının izlenebilirliği, uygunluk değerlendirilmesi ve geri kazanım muhtevası

ISO 22095 Gözetim zinciri — Genel terminoloji ve modeller


CERTILOOP Yeşil Dönüşüm Sertifikasyon Hizmetleri A.Ş., HAK (Helal Akreditasyon Kurumu) tarafından Gıda Ambalajlama ve Ambalaj Malzemesi Üretimi konularında akredite edilmiştir:


CERTILOOP Yeşil Dönüşüm Sertifikasyon Hizmetleri A.Ş., PolyCert Europe akredite sertifikasyon kuruluşudur


Accredited Certification Bodies