Sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik; gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yetisine zarar vermeden günümüzdeki ihtiyaçları karşılayabilmektir. Sanayileşme ve artan dünya nüfusu dünyamız kaynaklarını gelecekte güvenli bir şekilde kullanabilme kapasitesini zora sokmuştur. Bu nedenle günümüzde firmalar faaliyetlerine devam edebilmek için sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemek durumundadır.

Sürdürülebilirliğin Boyutları

Sürdürülebilirlik raporlarında firma faaliyetleri Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) boyutlarında incelenir ve rapor dönemi içerisindeki ÇSY performansı şeffaf bir biçimde ortaya koyulur.

CERTILOOP Sürdürülebilirlik Raporlaması

Firmalarınızın çevresel, ekonomik ve sosyal performansını GRI (Global Report Initiative) rehberine uygun olarak hazırlıyor ve GRI sistemine kaydettiriyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporu Neden Önemli?

Günümüzde sürdürülebilirlik (özellikle çevresel boyutu) çok ciddi anlamda önem kazanmaya başladı. Özellikle Avrupa’ya ihracat yapmak isteyen firmalar için ürün ya da hizmetlerinin kalitesinin yanında çevresel ve sosyal faaliyetleri de pazara girme kapasitelerini etkilemeye başladı. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını benimseyerek faaliyetlerine devam eden şirketler hızla büyüyor, uluslararası pazarlara entegre olmakta daha esnek olabiliyor, hem müşterilerine hem de kamuya güven veriyor ve marka itibarını artırıyor.