SIFIR ATIK YÖNETİMİ

Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanması esastır. Bu çerçevede atık üreticisi firma, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti tarafımızca verilmektedir.

Atık Yönetimi

Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerin kapsar.

Faaliyetleri sonucu atık oluşturan tüm işletmeler atıklarını ilgili yönetmelikler çerçevesinde oluştukları yerde diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek, Bakanlıktan ilgili atık türüne göre lisans almış tesislere vererek geri dönüşüm/geri kazanım ve bertarafını yaptırmak, yürüttüğü bu çalışmaları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na belgelemekle yükümlüdür.

Atık Yönetimi Danışmanlığı Çerçevesinde Yürütülecek Çalışmalar

  • Tüm iş akışı boyunca atığın oluştuğu prosesleri belirlemek, atık oluşumunun önlenmesi, minimize edilmesi ya da mümkünse yeniden kullanılması aşamalarının değerlendirmesini yapmak.
  • Oluşan atıkların ilgili yönetmelik çerçevesinde kodlarını tespit etmek, tehlike sınıflarına göre tasnif etmek.
  • Kodu ve tehlike sınıfı tespit edilen atıkların türlerine göre tesis içerisinde ayrı bir biçimde depolanması için tesis içerisinde gerekli Geçici Depolama Alanının oluşturulmasını sağlamak.
  • Ayrı biriktirilen atıkların türlerine göre Bakanlıktan Çevre Lisansı almış tesislere gönderilmesini sağlamak, ilgili belge ve dokümanları hazırlamak.
  • Tehlike sınıfı belirlenemeyen atıklar için gerekli Bakanlıktan akredite laboratuvar testlerinin yapılması sürecini koordine etmek.
  • İşletme bünyesinde bulunan personele ilgili çevre ve atık mevzuatları hakkında eğitim vermek.