GEKAP Danışmanlığı

31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği ile aşağıdaki ürünler ile ambalajların piyasaya süren/ithalatçısından alınacak Geri Kazanım Katılım Payı ve yapılacak beyanların detayları belirlenmiştir. CERTILOOP olarak uzman ekibimiz ile firmanıza ait yapılması gereken beyanların hesaplanması, periyodik olarak mevzuatın belirlediği tarihlerde ilgili kuruma yapılması hususlarında danışmanlık hizmeti veriyoruz.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 listesinde yer alan ve GEKAP kapsamındaki ürün ve ambalajlar
Plastik Poşet
Akümülatörler
Piller
Lastikler
Madeni Yağlar
Bitkisel Yağlar
İlaçlar
Elektrikli ve Elektronik Eşyalar
Plastik Ambalajlar
Metal Ambalajlar
Kompozit Ambalajlar
Karton Ambalajlar
Cam Ambalajlar
Ahşap Ambalajlar
İçecek Ambalajları

Beyanları Kimlerin Yapması Gerekir?

 • GEKAP ücretleri; poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil ediliyor.
 • Yukarıda yer alan ürünlerden sadece yurt içinde piyasaya arz edilenlere geri kazanım katılım payı uygulanıyor.
 • Geri kazanım/geri dönüşüm yolu ile elde edilenlerden bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler için de geri kazanım katılım payı alınıyor.
 • Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin tedarik amaçlı üretilmesi halinde üreticilere bu ürünler için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü oluşmaz. Tedarikçilerden temin edilen ürünlere kendi adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak ve kendini üretici/piyasaya süren olarak tanıtmak sureti ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım katılım payı alınır.
 • Bu Yönetmelik kapsamında yer alıp geri kazanım katılım payına tabi olan ürünlerden ambalajlı olarak piyasaya sürülenlerin birincil (satış) ambalajları için beyan yapılır ancak bu ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmez. Bu ürünlerin birincil ambalajları haricindeki diğer ambalajları için geri kazanım katılım payı tahsil edilir.

Beyanlar Nereye, Hangi Dönemlerde Yapılır?

 • Ödeyecekleri geri kazanım katılım payı miktarı 50.000 Türk Lirası’ndan fazla olan piyasaya süren işletmelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bildirim ve beyannamelerine esas veriler 2872 sayılı kapsamında tanımlanan çevre görevlisi tarafından incelenip onaylanır.
 • Piyasaya arz edilen ürünlere yönelik olarak piyasaya sürenler/ithalatçılar ve satış noktalarınca yapılacak beyanlarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara uyulur.
 • Piyasaya arz edilen ürünlere yönelik olarak piyasaya sürenler/ithalatçılar ve satış noktalarınca yapılacak bildirimlerde Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uyulur.
 • Üçer aylık beyan dönemleri aşağıdaki gibidir:
    Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart
    İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran
    Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül
    Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık