Yaşam Döngüsü Analizi, bir mal ya da hizmet üretiminde kullanılan ham maddelerin eldesinden, tüm üretim, tedarik, lojistik, tüketici kullanımı ve kullanım sonrası oluşan atıkların yönetimini de içeren tüm yaşam döngüsünün çevreye olan etkilerini tespit etmek, raporlamak ve uygun biçimde yönetmek için kullanılan bir yöntemdir.

Yaşam Döngüsü Analizi Raporlaması; ISO 14040/44 Life Cycle Assesment (LCA) standardı kullanılarak, bir mal ya da hizmet için yürütülen faaliyetler için kullanılan enerji, su vb. ham maddeler ile doğal kaynakları, bu faaliyetler neticesinde oluşan katı, sıvı ve gaz atıkların envanterinin çıkarılması, bu girdi ve çıktıların çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve sonuçların sistematik ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek, karar vericilere sunulmasını içerir.

Özellikle son dönemde İklim Değişikliğinin de etkisiyle tüm faaliyetlerin yani üretim ve hizmetlerin topluma maliyeti, performansı gibi geleneksel parametrelerin yanı sıra doğal kaynakların kullanımı ve küresel çevre sorunlarına yol açma olasılığı gibi bileşenler de karar verme süreçlerinde gittikçe daha fazla etkiye sahip olmaya başlamıştır.

CERTILOOP hazırladığı Yaşam Döngüsü Analizi Raporları ile karar verme süreçerinizde sizlere destek oluyor.