AB Plastik Vergileri

İSPANYA, AB’DE PLASTİK VERGİSİ UYGULAMASINI İLK UYGULAYAN ÜLKE OLDU

1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe giren uygulama ile yeniden kullanılamayan ve geri dönüştürülmemiş plastik ambalajlar için ton başına 450 Euro vergi uygulanıyor. İspanya plastik vergisine tabi vergi mükelleflerinin, en geç 30 Ocak 2023 tarihine kadar plastik vergisi için özel sicile kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Çoğu endüstriyel ve tüketici ürünleri üreten firmaları etkileyen yeni vergi sistemi, İspanya pazarında tek kullanımlık plastik ambalajların üretimi, ithalatı ve topluluk içi satın alınmasında uygulanacak olup aşağıdaki ürünleri kapsıyor;

  • Boş veya dolu olmasına bakılmaksızın plastik içeren tek kullanımlık ambalaj.
  • Tek kullanımlık ambalajların imalatına yönelik yarı bitmiş plastik ürünler (ör. preformlar ve termoplastikler).
  • Tek kullanımlık ambalajları ambalajlamaya, pazarlamaya ve sunmaya yönelik plastik birincil, ikincil ve üçüncül ambalajlar.

Tüm plastik tek kullanımlık ambalajlar vergilendiriliyor, ancak mekanik veya kimyasal geri dönüşüm süreçleriyle elde edilen geri dönüştürülmüş malzeme içermesi durumunda içerdiği miktar kadar muafiyet uygulanıyor. Kanıt için mükellefler, akredite bir kuruluş tarafından verilen ve ürünün miktarını ve geri dönüştürülen ürünün niteliğini gösteren bir sertifika sunabilirler.

Vergi oranı ton başına 450 Euro olmakla birlikte, geri dönüştürülmüş içerik kullanılması durumunda vergiden düşülüyor. Örneğin; içeriğinde %50 oranında kimyasal ya da mekanik geri dönüşümle elde edilen malzeme bulunan bir ürün ton başına sadece 225 Euro’luk bir vergi yüküyle karşı karşıya kalıyor. Bu doğrultuda %100 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen ambalajlar vergiden muaftır.

Bu alanda daha fazla bilgi almak isteyen firmalarımız, ürününde yer alan geri dönüştürülmüş plastik içeriklere dair rapor hazırlatmak isteyen firmalarımız info@certiloop.com bizimle irtibata geçebilir.