Recycled Claim Standard (RCS) Nedir?

Recycled Claim Standard (RCS), geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını belgelemek ve doğrulamak için uluslararası bir standarttır. Bu standart, tüketicilere ve işletmelere geri dönüştürülmüş içerikli ürünler hakkında güvenilir bilgi sağlama amacı güder.

RCS'in Amacı


RCS, aşağıdaki ana hedefleri sağlamayı amaçlar:

  • Geri Dönüşüm Doğruluğu: Ürünlerin gerçekten geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldığını doğrulamak.
  • İzlenebilirlik ve Transparanlık: Malzemelerin kaynağını izleyerek ve tüm süreç boyunca şeffaf bir şekilde raporlayarak doğruluk sağlamak.
  • Tüketicilere Güven Verme: Etiketleme ve tanımlama yoluyla tüketicilere doğru bilgi sunarak güven oluşturmak.

RCS Standartları

RCS, belgelendirme ve doğrulama süreçleri ile ürünlerin geri dönüştürülmüş içeriğini ve bu içeriğin izlenebilirliğini sağlar. Standart, ürünlerin belirli gereksinimleri karşıladığına dair bağımsız sertifikasyon sağlamak için kullanılır.

Kimler için RCS Önemlidir?

  • Marka ve Üreticiler: Geri dönüştürülmüş malzemeleri içeren ürünler üreten veya satan marka ve üreticiler için.
  • Tüketiciler: Ürünlerin geri dönüştürülmüş içerikli olup olmadığını doğrulamak isteyen tüketiciler için